W diecezji opolskiej dramatycznie brakuje księży. Biskup będzie łączył parafie


Z powodu braku księży łączone będą parafie, które nie mają więcej niż 800 wiernych. – Do tej pory postępowałem w ten…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 26 maja 2020