Jan Paweł II upamiętniony przez radnych w Bydgoszczy. Ale wielu było przeciwko uchwale


Tylko 14 do 12 – tak znikomą większością radni w Bydgoszczy przegłosowali tekst stanowiska z okazji 100-lecia urodzin…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 28 maja 2020