Nuncjatura: bp Janiak z zakazem przebywania w diecezji kaliskiej


Nuncjatura Apostolska opublikowała komunikat wyjaśniający sytuację prawną w diecezji kaliskiej w związku z nominacją…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 26 czerwca 2020