Przyszli nauczyciele etyki będą się kształcić m.in. u ojca Rydzyka. Rektor UWr: To zadanie dla uczelni świeckich


Przyszli nauczyciele etyki będą się kształcić m.in. u ojca Rydzyka. Rektor UWr: To zadanie dla uczelni świeckich.

Etyka…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 4 sierpnia 2021