Pusty cokół po pomniku Jankowskiego wyglądał jak rana, która czeka, by się zabliźnić


Danuta Kuroń: cokół po pomniku Jankowskiego wyglądał jak rana, która czeka, by się zabliźnić.

- Źle się stało, że w…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 31 sierpnia 2021