Albo religia, albo religia na etyce. Pięć pomysłów Czarnka na szkołę


Albo religia, albo religia na etyce. Pięć pomysłów Czarnka na szkołę.

Minister Czarnek zgasi światło w polskiej…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 2 września 2021