Maria Peszek: Ojciec mówił, że najtrudniejsze dopiero przyjdzie. Nie wierzyłam mu


Maria Peszek: Ojciec mówił, że najtrudniejsze dopiero przyjdzie. Nie wierzyłam mu.

- Bez uwolnienia się od instytucji…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 10 września 2021