Dyrektor liceum w Krakowie wzywa na dywanik rodziców uczniów, którzy nie chodzą na religię


Dyrektor liceum w Krakowie wzywa na dywanik rodziców uczniów, którzy nie chodzą na religię.

- To jest coś niebywałego….

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 13 września 2021