Katecheta wychowawcą – Bodnar pisze do minister edukacji narodowej


Wprowadzenie możliwości pełnienia funkcji wychowawcy przez katechetę, którym może być także ksiądz, może ograniczać…

Opublikowany przez Antyteizm na 9 marca 2018