Prof. Jacek Leociak: Ludowy katolicyzm uczy nienawiści do Żydów


Kaczyński nie jest antysemitą. On jak mąż stanu czyta znaki czasu i duszę swoich wyborców

Prof. Jacek Leociak – polski…

Opublikowany przez Antyteizm na 20 marca 2018