„Ordo Iuris” i MEN ostrzegają nauczycieli: Nie wpuszczajcie do szkół organizacji, które uczą o prawach człowieka


MEN spodobała się pełna manipulacji publikacja "Ordo Iuris", która ocenia obecność organizacji pozarządowych w polskich…

Opublikowany przez Antyteizm 29 marca 2018