Ludzie inteligentni częściej są ateistami? Naukowcy potwierdzają


Istnieje negatywny związek pomiędzy inteligencją a religijnością. Innymi słowy: im wyższy iloraz inteligencji, tym…

Opublikowany przez Antyteizm 16 kwietnia 2018