Adam Mazguła: Marsz do samozagłady


Żadne państwo wyznaniowe nie jest bogate, wręcz przeciwnie; nigdy też nie służy ludziom, lecz kultowi religijnemu, który…

Opublikowany przez Antyteizm 27 kwietnia 2018