“Nie ma nic gorszego aniżeli aktywna głupota.”… która rządzi


Kto ma trzy klepki w jednej kolejności, po prostu wie, że władza ma wobec nas złe intencje. Sposób, w jaki traktowani są…

Opublikowany przez Antyteizm 29 kwietnia 2018