Ukraińska cerkiew chce się uniezależnić od Rosji. Będzie wojna religijna?


Proces tworzenia niezależnej od Moskiewskiego Patriarchatu ukraińskiej cerkwi prawosławnej to kolejny etap „uaexitu”,…

Opublikowany przez Antyteizm 1 maja 2018