Człowiek musi w coś wierzyć. Spadkobiercy manicheizmu


Jest to kontynuacja tematyki z poprzedniej części, zaprezentowanej w książce Andrzeja J.Sarwy Herezjarchowie i…

Opublikowany przez Antyteizm 22 maja 2018