Zgoda na seks musi być jasno wyrażona. Szwecja zmienia prawo dotyczące gwałtów


Riskdag przyjął regulację, zgodnie z którą za gwałt uznaje się także taki kontakt seksualny, na który jedna ze stron nie…

Opublikowany przez Antyteizm 28 maja 2018