Problem z drukowaniem szkolnych świadectw. Chodziło o uczniów, którzy chodzą na etykę


W aplikacji do tworzenia świadectw szkolnych nie uwzględniono m.in. możliwości wpisania ocen z religii i etyki w…

Opublikowany przez Antyteizm 14 czerwca 2018