Będą obozy dla imigrantów w krajach trzecich


Osoby ubiegające się o azyl będę kierowane do ośrodków w krajach poza Unią Europejską; tego chce Austria, wkrótce…

Opublikowany przez Antyteizm 15 czerwca 2018