Islamizm w Szwecji rośnie w siłę


Według nowego szwedzkiego raportu salafizm jest w Szwecji coraz silniejszy. Radykalni kaznodzieje groźbami zmuszają…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 2 lipca 2018