Stosunek Polaków do muzułmanów


Na posiedzeniu sejmowej komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, MSWiA przedstawiło informację dotyczącą postępowań…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 5 lipca 2018