„Nastąpiło tąpnięcie”. Ksiądz i dziennikarz zastanawiają się, dlaczego młodzi opuszczają Kościół


Badania pokazują, że spada religijność młodych Polaków.

- Nie sądzę, żeby pragnienie duchowości zostało wyeliminowane….

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Niedziela, 8 lipca 2018