Duchowny zeznał w sądzie: Na urodziny podarowano mi Maybacha


Zwierzchnik białoruskiej Cerkwi prawosławnej, metropolita Paweł, powiedział w sądzie, gdzie zeznawał jako świadek, że…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 11 lipca 2018