Wielka zmiana wkrótce także w kościołach w Polsce?


Nie Polska, a Niemcy zostały krajem, który jako pierwszy zaprezentował… elektroniczny system dawania na tacę. Teraz…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 12 lipca 2018