Czego PiS nie obiecał, a co robi


PiS nie mówił, że doprowadzi do dechrystianizacji Polski. Ale robi wszystko, by tak się stało. I to przy aplauzie części…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 12 lipca 2018