Wiceburmistrz Wadowic obraziła katolików krojąc tort z papieżem?


Mieszkanka Wadowic zawiadomiła policję o obrazie uczuć religijnych. Według niej miało do tego dojść podczas uroczystości…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 13 lipca 2018