Prezydent: UKSW będzie kształciła lekarzy kierujących się zasadami etyki chrześcijańskiej


- To ważne, że UKSW będzie kształcił ludzi, którzy będą dbali o ludzkie życie, kierując się zasadami etyki…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 16 lipca 2018