Pielgrzymki Niemców do Grunwaldu


Dla Polaków bitwa pod Grunwaldem to jedno z najważniejszych zwycięstw. Bitwą szczycili się także Niemcy, którzy ukuli…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 18 lipca 2018