Dlaczego akurat teraz zdjęto karę z ks. Lemańskiego? „To nie przypadek. To ciekawy zbieg okoliczności”


- Termin zdjęcia suspensy z ks. Wojciecha Lemańskiego jest bardzo ciekawym zbiegiem okoliczności – ocenia komentator…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 18 lipca 2018