Fundacja ojca Rydzyka dostanie 88 milionów złotych na muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Zapłaci ministerstwo kultury


281 nagrań, czyli ponad 725 godzin rozmów, o tym jak Polacy ratowali Żydów, a także relikwie, pamiątki i inne eksponaty…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 19 lipca 2018