Sejm rozważy ustanowienie Święta Chrztu Polski


Komisja Kultury i Środków Przekazu zatwierdziła projekt ustawy ustanawiającej w dniu 14 kwietnia nowe święto państwowe –…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 20 lipca 2018