Czy Kościół ma za co przepraszać Żydów? Historia nie do końca wygodna („Młyny Boże” Jacek Leociak)


Ta wojna (…) dokonała bezwzględnej i przemyślanej eksterminacji narodu żydowskiego. Również Kościół stanął przed…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 23 lipca 2018