Kosmologia Wielkiego Wybuchu i ateizm Czemu teoria Wielkiego Wybuchu nie jest uzasadnieniem teizmu?


Od połowy lat 60. kosmologia Wielkiego Wybuchu wprawiała w euforię naukowo obytych teistów. Wierzą oni, że najlepszym…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 24 lipca 2018