Papieże nie puszczają bąków. Ochrona wartości chrześcijańskich od początku III RP


Opozycja bije na alarm: media publiczne padają ofiarą religijnej ideologizacji! Ale zapisy o szczególnej roli "wartości…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 26 lipca 2018