Dania zakazuje burek i nikabów. Na taki krok zdecydowało się już wiele europejskich krajów


W Danii właśnie weszło w życie prawo zabraniające noszenia w przestrzeni publicznej muzułmańskich chust zasłaniających…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 2 sierpnia 2018