Piotr Ibrahim Kalwas: – Praktykuję miłość, która powinna być podstawą każdej religii [rozmowa]


- Nie zdołamy w Polsce od razu zrobić Amsterdamu – mówi Piotr Ibrahim Kalwas, pisarz i polski muzułmanin. – Polacy są…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 6 sierpnia 2018