Oto najbardziej religijne państwo Zachodu! Wyniki badnia są jednoznaczne


Amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center przeprowadził sondaż w 106 państwach na całym świecie. Ankietowanych…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 7 sierpnia 2018