Ślub kościelny odchodzi do lamusa? Coraz mniej ślubów wyznaniowych w Polsce. Mocny spadek w ciągu ostatnich 7 lat


Uniwersytet Łódzki bada śluby wyznaniowe od roku 2000. W ostatnim raporcie zanotowaliśmy ogromny spadek zainteresowania…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 10 sierpnia 2018