Biskup Ignacy Dec przed sądem. Pozwali go parafianie


Wierni z Parafii w Szalejowie Górnym (gmina Kłodzko) pozwali biskupa Ignacego Deca. Ich zdaniem fałszywie oskarżył on…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 10 sierpnia 2018