Ludzie inteligentni częściej są ateistami? Naukowcy potwierdzają


Istnieje negatywny związek pomiędzy inteligencją a religijnością. Innymi słowy: im wyższy iloraz inteligencji, tym…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 13 sierpnia 2018