Osoba świecka patrzy na skandal


W artykule "Dlaczego ksiądz czy seminarzysta nie zgłasza przełożonym nadużyć seksualnych" o. James Martin pokusił się o…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 15 sierpnia 2018