Kościelne wyłudzanie


Parafia św. Wojciecha w Białymstoku wezwała wiernych do uregulowania zaległości, które wynikają z braku składania…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 16 sierpnia 2018