„Księża, którzy odeszli z kapłaństwa, mogą zawrzeć sakramentalny związek małżeński”


O tym, dlaczego w świetle prawa kanonicznego księża i zakonnice, którzy odeszli z kapłaństwa lub zakonu, mogą zawrzeć…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 21 sierpnia 2018