Czy nauka może badać religijne tezy?


Do napisania tego eseju skłoniła mnie powszechna opinia, że nauka i religia dotyczą dwóch różnych światów. Zgodnie z tym…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 21 sierpnia 2018