Para muzułmanów nie dostanie obywatelstwa w Szwajcarii. Nie chcieli uścisnąć dłoni


Władze Lozanny odmówiły przyjęcia wniosku o nadanie obywatelstwa muzułmańskiemu małżeństwu. Wcześniej kobieta i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 22 sierpnia 2018