Niedziela w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z ambony pochwała zakazu handlu, a w klasztornym kiosku tłumy


Hierarchowie Kościoła nie raz chwalili rząd, że dzięki niemu niedziele są wolne od handlu. Słowa takie padły również z…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 23 sierpnia 2018