Wyklęte słowo eutanazja


Eutanazja w polskich szpitalach istnieje. Ten nagrodzony Grand Press artykuł opisuje, jak to wyglądało kilkanaście lat…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 27 sierpnia 2018