Rząd w Argentynie wstrzyma pomoc finansową dla Kościoła?


Episkopat i rząd w Argentynie rozpoczęły formalnie rozmowy w sprawie wstrzymania finansowania Kościoła katolickiego…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 28 sierpnia 2018