Polski biskup twierdzi, że Polacy są zbyt głupi. Dlatego potrzebują Kościoła


Kościół katolicki jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze. Według jednego z polskich biskupów polscy wierni nie są…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 29 sierpnia 2018