Religie siwieją. Jest coraz więcej młodych niewierzących


Wiara przestaje być bardzo ważna dla ludzi poniżej czterdziestki, szczególnie na Zachodzie, ale także w niektórych…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 30 sierpnia 2018